"חצר מפליאה בהדרה"

"החצר מפליאה בהדרה. תודה רבה למייסדים".