"ציורים עשירים ביופי וצבע"

"בשם גמלאי מוצקין, מאד נהננו. הציורים מאד עשירים, ביופי, בצבע וכה לחי למר רקנטי".