"תצוגה נפלאה"

"תצוגה נפלאה, מוזיאון מקסים. מר רקנטי שיזכה להמשיך במפעל חייו."