"מוזיאון מקסים"

יוצא מן הכלל, מפעל שחזור אמנותי בלתי רגיל ומוזיאון מקסים. ברכות."