שחור

 

אמניות:

 

|יערה אורן | אורית חופשי | שחר יהלום | נטע לאופר | ליליאן קלאפיש | מרב קמל | חן שיש |

 

אוצר:

 

| רון ברטוֹש |

 

אודות התערוכה:

בתערוכה הנוכחית משתתפות שבע אמניות ישראליות אשר ביצירתן קיימים פרקי יצירה של עבודות שחורות, כלומר עבודות שהצבע השחור, על המטען האדיר שהתרבות העמיסה על גבו, הוא מרכיב מרכזי בהן.

האתגר שמציבה בפנינו תערוכה זו הוא הקושי להימנע ממשקל משמעויותיו של הצבע אל מול האפשרות לפענוח אחר שלו והתמקדות בערך המוחלט של השחור. שחור בערך מוחלט.

 

נעילה:

סוף אוקטובר 2018