סיפורי התנ"ך

תערוכות על סיפורי התנ"ך 

במוזיאון ראלי מוצגות יצירות בסגנון אירופאי קלאסי של המאה השש עשרה ועד למאה השמונה עשרה. יצירות אלה בעלות מוטיבים המבוססים על סיפורי התנ"ך של הברית הישנה. 
רבות מן העבודות נרכשו במשך השנים, לאחר שנשכחו לאורך זמן רב. שחזורן כרוך בתהליך ארוך של עבודה על ידי אנשי מקצוע.