תערוכה קבועה: חלומו של הורדוס

חלומו של הורדוס 

 

התערוכה מתארת את קיסריה לתקופותיה – הלניסטית, הרודיאנית, רומית, ביזאנטית, איסלמית וצלבנית. 
תערוכה זו הופקה בשנת 1984 על ידי ה"SMITHSONIAN INSTITUTE"  והוצגה בארצות הברית וקנדה בין השנים 1989-1988.
 

התערוכה מתארת את החיים בתקופות השונות ואת תהליך עבודתם של הארכיאולוגים ואופן תיעוד הממצאים. מעניינת במיוחד עבודת תיעוד הנמל ההרודיאני "סבסטוס" על פי תיאור מדויק של יוסף בן מתתיהו. בין המוצגים בתערוכה זו דגם של הנמל "סבסטוס" על פי הממצאים של הארכיאולוגים הימיים, בראשם ד"ר אבנר רבן ז"ל, אוצר התערוכה. תערוכה זו יכולה לשמש כמבוא או סיכום של טיול באתר העתיקות של קיסריה.